2020-09-02 13:35:11

Početak nove školske godine

1. rujna počela je nova školska godina, a nastava počinje u ponedjeljak, 7.rujna 2020. prema sljedećem rasporedu:

u 8.00 - učenici 4. BS, 4.E i 4.R
u 8.20 - učenici 4.Na i 4.Nb
u 8.40 - učenici 2. BS, 2.E i 2.R
u 9.00 - učenici 2.Na i 2.Nb
u 9.30 - učenici 3.E i 3. BS
u 10.00 - učenici 3.Na i 3.Nb
u 10.30 - učenici prvih razreda

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik