2020-08-21 10:26:11

Završni rad u jesenskom roku

Obrana završnog rada u jesenskom roku školske godine 2019./2020. je u četvrtak, 27. kolovoza 2020. u 9.00 sati.


Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik