2020-06-15 11:52:56

Upisi u prve razrede

Više informacija o upisima za školsku godinu 2020. /2021. možete vidjeti pod izbornikom UPISI, pozivom na telefon 020/435-989 (pedagog Ljiljana Ćoza), a detalje o pojedinom zanimanju klikom na izbornik Zanimanja ili preko bannera Upiši Pomorsku na naslovnici.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) dostavlja se 27. i 28. srpnja (ponedjeljak i utorak) od 9.00 do 12.00 sati u Pomorsko-tehničkoj školi Dubrovnik. Uz upisnicu učenik treba dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada i ostale dokumente kojima su ostvarena dodatna prava za upis (iznimno se na upis može donijeti potvrda obiteljskog liječnika i u tom se slučaju svjedodžba medicine rada dostavlja najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog razreda).

Upisnica i ostala dokumentacija može se dostaviti i elektroničkom poštom (skenirana ili slikana) na e-adresu škole (tajnistvo.pomorskaskola@gmail.com). 

Provjerama engleskog jezika pristupaju samo učenici koji tijekom osnovne škole nisu učili engleski jezik.

Link na Narodne novine i Odluku o upisima: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_05_62_1240.html 

 
Priloženi dokumenti:
Uvjeti upisa.pdf

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik