2020-05-25 09:59:23

Obavijest o radu škole

Poštujući preporuke HZJZ u školi je omogućeno odrađivati praktičnu nastavu, laboratorijske vježbe, ispravak gradiva ili zaostatke. Učenici se prethodno trebaju najaviti predmetnim nastavnicima zbog pridržavanja dogovorenog rasporeda.

Tajništvo škole sa strankama radi od 8-12 sati svakog radnog dana.


Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik