2020-03-14 19:42:40

Upute roditeljima i učenicima

U privitku se nalaze upute učenicima i roditeljima za izvođenje nastave na daljinu.


Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik