2019-12-17 14:45:01

Pripreme za ispite državne mature

Pod izbornikom Državna matura objavljen je raspored dodatnih sati za pripreme maturanata za ispite državne mature.


Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik