2019-08-22 13:26:04

Obrana završnog rada - jesenski rok

Obrana završnog rada u jesenskom roku školske godine 2018./2019. je u četvrtak, 29.kolovoza 2019. u 9.00 sati.


Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik