2019-06-20 17:02:10

Obrana završnog rada u ljetnom roku šk.god. 2018./2019.

U izorniku Nastava, podizbornik Završni rad, objavljen je raspored obrane završnog rada u ljetnom roku koji će se održati u četvrtak (27. lipnja) i petak (28. lipnja).


Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik